Niektóre dokumenty urzędowe wymagają uwierzytelnienia

2 min read

Konsulat to miejsce, w którym wykonywane są usługi konsularne.

Ambasady poszczególnych krajów zwykle mają sekcję konsularną, zazwyczaj byłyby w miastach o największej liczbie turystów. Legalizacja pozwala na wykorzystanie dokumentu polskiego za granicą lub dokumentu zagranicznego w Polsce. Należy pamiętać, że procedury legalizacji często obejmują kilka etapów i nie zawsze można je uzyskać od razu. Czasami biura konsularne wykonują legalizację i odsyłają dokumenty pocztą bez konieczności osobistego przynoszenia i odbierania dokumentów. W niektórych przypadkach twój dokument musi zostać potwierdzony lub przetłumaczony pod przysięgą przez właściwy organ, zanim Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub konsulat będzie w stanie umieścić legalizację bądź Apostille wymagane do użytku dokumentu za granicą. Jeśli twój dokument wymaga legalizacji, musi on również zostać zalegalizowany przez ambasadę lub konsulat kraju przeznaczenia. Jeśli zamierzasz korzystać z polskich dokumentów za granicą, z powodów biznesowych lub osobistych, może być konieczne ich uwierzytelnienie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub w biurze konsularnym. Można uwierzytelniać tylko dokumenty wykonane w Polsce, które zostaną wykorzystane w innych krajach.

Kopie zagranicznych dokumentów tożsamości można uwierzytelnić tylko wtedy, gdy zostały one już zweryfikowane przez ambasadę tego kraju, w którym zostały sporządzone.

Wszystkie dokumenty, które mają być uwierzytelnione, powinny być opatrzone oryginalnym podpisem, pieczęcią lub stemplem urzędnika lub organizacji publicznej. Na stronie https://www.serwiskonsularny.pl/faq/legalizacja-dokumentow/ dowiesz się, jakie dokumenty wymagają legalizacji. Apostille to certyfikat wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, potwierdzający autentyczność podpisu i / lub pieczęci urzędnika publicznego na dokumencie publicznym. Apostille może być wymagane, jeśli chcesz używać dokumentu w kraju, który przystąpił do konwencji haskiej z 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Apostille może być stosowane tylko do dokumentu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Funkcji tej nie mogą pełnić urzędnicy dyplomatyczni ani konsularni poza granicami kraju.