Zajęcia dla przyszłych monterów rusztowań

2 min read

Rusztowanie nie zawsze jest tymczasowe, niektóre rusztowania są budowane na stałe.

Do czego jest to używane? Rusztowanie jest zwykle tak skonstruowane, aby można je było łatwo transportować i szybko stawiać. Rusztowanie jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa pracowników, dlatego szkoli się fachowców od ich konstrukcji.

Zajęcia dla przyszłych monterów rusztowań

Specjalistyczne szkolenia dla monterów rusztowań

Rusztowania dzieli się generalnie na dwie kategorie – tymczasowe i stałe. Niektórzy błędnie używają terminu rusztowanie i mają na myśli jedynie rusztowanie tymczasowe, podczas gdy istnieją też rusztowania stałe. Może to spowodować zamieszanie. Jaka jest różnica między tymczasową a stałą konstrukcją? Tymczasowe rusztowanie może być używane tylko przez jedną, dwie, trzy godziny. Rusztowanie stałe może trwać znacznie dłużej, w zależności od projektu.

Rusztowanie tymczasowe często występuje w formie „ramy rusztowania”. Rama rusztowania składa się z rur stalowych, które można łatwo zdemontować i przetransportować w inne miejsce. Ramy rusztowań są bardzo powszechne na placach budowy, a pracownicy zwykle je przewożą na plandekach. Rusztowanie jest niezbędne w budownictwie, ponieważ konieczne jest bezpieczeństwo pracowników. Rusztowanie pomaga zwiększyć komfort pracowników podczas budowy. Rusztowanie pomaga też podnosić lub opuszczać pracowników z dużej wysokości. Celem rusztowania jest zapewnienie tymczasowego i bezpiecznego środka dostępu na wysokość, aby bezpiecznie przemieszczać ludzi. Rusztowanie jest czasami używane do dostania się do konstrukcji, na przykład podczas pracy w budynku z dużym oknem na wysokości, które należy poddać obróbce. Na placach budowy często trzeba wznosić tymczasowe rusztowania. W razie potrzeby rusztowanie można szybko zmontować na miejscu. Rusztowanie po prawidłowym złożeniu jest bardzo bezpieczne w użytkowaniu, a ryzyko zranienia pracowników jest minimalne. Tylko jednak gdy kurs montera rusztowań
będzie poprzedzał kompetencje montera będzie można liczyć na takie efekty.