Stosowanie herbicydów skutecznie ogranicza rozwój chwastów

2 min read

Zwiększonemu zagrożeniu wyższymi stratami w uprawach przez szkodniki należy przeciwdziałać poprzez ulepszoną ochronę upraw, stosując dowolną metodę biologiczną, mechaniczną, chemiczną, czy zintegrowaną ochronę roślin.

Stosowanie środków ochrony roślin wzrosło w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a tym samym średnie plony zboża, ryżu i kukurydzy, głównych źródeł pożywienia ludzi, wzrósł ponad dwukrotnie. Bez stosowania agrochemii produkcja żywności spadłaby, a ceny żywności wzrosłyby, co byłoby bardzo niekorzystne dla ludzkości. Dodatkowo przy niższej produkcji i wyższych cenach rolnicy byliby mniej konkurencyjni na światowych rynkach głównych towarów spożywanych przez nas każdego dnia. Tam, gdzie ogólna produktywność upraw jest niska, ochrona upraw jest w dużej mierze ograniczona do niektórych metod zwalczania chwastów, a rzeczywiste straty spowodowane przez szkodniki mogą stanowić ponad połowę osiągalnej produkcji. Należy zatem stosować selektywne środki chwastobójcze w określonym czasie, aby ochronić plony przed zagłuszeniem przez niepożądane rośliny.

Stosowanie herbicydów skutecznie ogranicza rozwój chwastów

Metody stosowania środków ochrony roślin różnią się w zależności od rodzaju upraw, lokalizacji, klimatu i potrzeb użytkowników.

Choroby roślin spowodowane przez grzyby i pleśnie również mogą mieć katastrofalne skutki dla produkcji roślinnej, niszcząc całe plony lub zbiory w magazynach. Od czasu, gdy po drugiej wojnie światowej opracowano syntetyczne herbicydy, fungicydy oraz insektycydy, nastąpił znaczny wzrost wydajności rolnictwa, któremu towarzyszył wzrost produkcji plonów, przy mniejszej liczbie rolników, na mniejszych gospodarstwach produkujących więcej żywności dla większej liczby ludności. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz potrzeba zapobiegania stratom w plonach to główne cele stosowania agrochemii w rolnictwie oraz ogrodnictwie. Jednak z czasem szkodniki i chwasty mogą stać się odporne na stosowane w nadmiarze preparaty, dlatego zwalczanie chwastów w zbożach należy stosować w rozsądnych ilościach i w odpowiednim czasie, prawidłowo dobrany, a także tylko w razie konieczności, kiedy inne metody okażą się nieskuteczne.

Chyba przeoczyłeś