Kiedy warto zastosować drukowanie 3D?

2 min read

Jeśli ilość części, które chcesz wydrukować, jest stosunkowo niska, druk 3D może być dla ciebie optymalnym rozwiązaniem.

Jeśli projekt ma złożoną geometrię, która ma kluczowe znaczenie dla funkcji części, na przykład element aluminiowy z wewnętrznym kanałem chłodzącym, drukowanie 3D może być jedyną opcją. Chociaż nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, właściwe wykorzystanie technologii druku 3D podczas opracowywania produktu zmniejszy ryzyko projektowe i ostatecznie zapewni lepsze produkty.

Kiedy warto zastosować drukowanie 3D?

Popularne technologie druku 3D to SLA oraz SLS

Skupienie się na tym, której z sześciu dostępnych technologii druku 3D chcesz użyć, jest całkowicie zależne od potrzeb projektu, zastosowań części, wyboru materiałów i ogólnej pożądanej estetyki produktu. Dwie z najpopularniejszych usług drukowania 3D, stereolitografia (SLA) i selektywne spiekanie laserowe (SLS), oferują opcje inżynieryjne dla części i prototypów. Wysoka jakość wykończenia powierzchni części, i w niektórych przypadkach przejrzystość, sprawiają, że SLA jest dobrym wyborem dla prototypów.

Dzięki SLA jednostka laserowa odbija wiązkę ultrafioletową od lustra odbijającego, a system kieruje skupioną wiązkę na powierzchnię projektową. System laserowy najpierw rysuje warstwy konstrukcji nośnej, a następnie tworzy rzeczywistą geometrię części. Laser UV zestala i utwardza płynną żywicę termoutwardzalną po jednej warstwie na raz. Po obróbce rozpuszczalnikiem w celu usunięcia dodatkowej żywicy struktury podporowe są usuwane ręcznie.

SLS jest procesem addytywnym do stapiania w złożu proszkowym. Każda warstwa geometrii części jest spiekana laserowo przy użyciu warstwy proszku na bazie materiału. Po każdej warstwie wałek rozprowadza kolejną warstwę proszku, a proces ten jest powtarzany warstwa po warstwie, aż do zakończenia budowy produktu. Więcej o technologiach drukowania 3D dowiesz się ze strony https://www.p3drc.pl/technologie-druku-3d/. Niektóre typowe zastosowania SLA obejmują prototypy o gładkim wykończeniu powierzchni, części wymagające dużej dokładności wymiarowej i skomplikowanych szczegółów oraz duże części. Jeśli jednak trwałość jest kluczowym czynnikiem, SLS będzie prawdopodobnie bardziej dopasowanym procesem do twojego zastosowania.