Jakie dane zbiera geodeta?

2 min read

Geodezja, podobnie jak wiele innych nauk, powstała w starożytności. Postęp nauk ścisłych i przyrodniczych, wynalezienie teleskopu, wahadła i innych instrumentów wszystko to przyczyniło się do jego rozwoju tej dziedziny.

Warto zauważyć, że w ciągu ostatniego półwiecza nauka ta odniosła poczyniła większe postępy niż w całym okresie istnienia. Wynika to na przykład z faktu, że geodezja inżynieryjna może teraz otrzymywać dane ze sztucznych satelitów, a także z faktu, że pojawiły się różne elektroniczne przyrządy pomiarowe i komputery elektroniczne. Współczesny komputer umożliwia analizę ogromnych ilości informacji, zastosowanie nowych osiągnięć matematycznych, które nadały nowy impuls rozwojowi geodezji, który odbywa się równolegle z postępami w informatyce. Dane geodezyjne są wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak nawigacja, kartografia i użytkowanie gruntów. Tego rodzaju dane wykorzystywane są na przykład w celu określenia lokalizacji platform wiertniczych na szelfie, terenów zalanych po wybudowaniu tamy, dokładnego usytuowania granic administracyjnych i państwowych różnego rodzaju. Strategiczne systemy naprowadzania i nawigacji zależą również od tego, jak dokładne są informacje o położeniu celu i ukształtowania terenu.

Pomiary uzyskane przez geodetów są wykorzystywane w badaniach tektoniki płyt i sejsmologii.

Eksploracja grawimetryczna służy do poszukiwania różnych minerałów czy ropy. Zadaniem geodety przed rozpoczęciem projektu jest sprawdzenie planów, granic działek. Architekt lub nadzorca budowy musi mieć dobre wstępne informacje, aby przykładowo wiedział w jakiej odległości od granicy można będzie postawić budynek. Kierownik projektu może zażądać od geodety sprawdzenia terenu na różnych etapach budowy aby upewnić się że prace prowadzone są prawidłowo na wszystkich etapach. Geodeta na placu budowy może przykładowo wymierzyć dokładnie szyb windy, wypoziomować i wypionować go aby szyb został przygotowany odpowiednio. Posiada on odpowiednie umiejętności i sprzęt konieczny do wykonania tego rodzaju zadania. Dodatkowo może także przeprowadzić wyznaczenie położenia studni, szybu kopalni, i pracować przy różnego rodzaju pracach ziemnych. W wielu różnego rodzaju pracach ziemnych i budowlanych przy da się geodeta Wieliczka cennik, cennik będzie zależał od różnych zadań.