Czym są płatności rekurencyjne i jakie korzyści dają?

2 min read

Płatności rekurencyjne umożliwiają cykliczne obciążenie rachunku klienta za pośrednictwem karty płatniczej bez konieczności finalizacji transakcji w obrębie platformy danego sprzedawcy. Warto wiedzieć jakie są zalety tej usługi

Opis

Moduł rekurencyjny został stworzony z myślą o opłatach za abonamenty, karnety oraz subskrypcje. Finalizacja transakcji odbywa się bezpośrednio z platformy sprzedawcy. Do jej przeprowadzenia nie potrzeba klienta. W płatności wykorzystywany jest natomiast numer referencyjny. Po pierwszej transakcji użytkownika z użyciem karty pobierane są dane ze środka płatniczego. W przypadku każdej kolejnej operacji wystarczy wygenerować należność w odpowiedniej walucie i kwocie, a następnie wyegzekwować ją. Jeśli klient ma wystarczającą ilość pieniędzy na karcie, wówczas sam proces trwa kilka sekund. Szczegółowy opis mechanizmu usługi znaleźć można na stronie internetowej przelewy24.pl.

Korzyści

Usługa jest przydatna dla e-handlowców oraz klientów sklepów internetowych. Sprzedawca zyskuje bowiem skuteczne narzędzie windykacyjne, intensyfikujące obieg środków finansowych, konsument nie musi natomiast martwić się o termin regulacji należnego zobowiązania. Dzięki płatnościom cyklicznym przedsiębiorca otrzymuje regularne i terminowe wpłaty w ramach prowadzonej działalności. Rozwiązanie to jest szczególne przydatne dla firm ubezpieczeniowych, dostawców mediów oraz sprzedawców, działających w systemie subskrypcyjnym. Jego największą zaletę stanowi bezpieczeństwo transakcji. Wszelkie informacje na temat danych operacyjnych są bowiem szyfrowane. Zaletą płatności cyklicznych jest również zautomatyzowany proces ich realizacji. Usługa w znacznym stopniu zwiększa konwersję w obrębie platformy e-sklepu. Transakcje nie wymagają bowiem przekierowania na stronę operatora płatności.

System cykliczny jest niezwykle elastycznym i wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców działających w sieci. W przypadku płatności rekurencyjnych jedyne ograniczenie stanowi ilość dostępnych na karcie danego klienta środków finansowych.