Co powinny obejmować szkolenia BHP i jak często należy je odbyć?

2 min read

Szkolenie BHP jest obowiązkowym punktem, jaki musi zaliczyć każdy pracownik każdego zakładu pracy, a zorganizowanie go leży po stronie pracodawcy. Dowiedz się, jaki zakres wiedzy powinny obejmować obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników i jak często należy je powtarzać na poszczególnych stanowiskach.

Kto ma obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Według obowiązujących w Polsce przepisów w szkoleniu BHP uczestniczyć muszą wszyscy pracownicy danego zakładu pracy oraz pracodawca, który ich zatrudnia, niezależnie od tego na jakiej podstawie ich zatrudnia (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne czy stosunek B2B). I to właśnie w gestii pracodawcy leży zorganizowanie takiego szkolenia dla każdej zatrudnionej osoby. W tym celu konieczne jest zapewnienie sali konferencyjnej, niezbędnych materiałów oraz specjalisty do spraw higieny i bezpieczeństwa pracy. Szkolenia BHP dla pracowników muszą odbywać się w godzinach ich pracy, a co najważniejsze – obowiązkowo przed przystąpieniem pracownika do pełnienia swoich obowiązków.

Jaki zakres wiedzy musi obejmować szkolenie BHP?

Pracodawca w czasie swojego szkolenia BHP musi dowiedzieć się, w jaki sposób bezpiecznie wykonywać wszystkie obowiązki zawodowe, a także poznać swoje obowiązki wobec pracowników.

W przypadku pracowników zakres zagadnień poruszanych na szkoleniach BHP jest zależny od charakteru ich stanowiska oraz obowiązków, jakie muszą pełnić w ramach wykonywania swojej pracy. Wspólnym mianownikiem wszystkich szkoleń jest omówienie przepisów przeciwpożarowych, a także udzielania pomocy przedmedycznej. Pozostałe zagadnienia wynikają ze specyfiki obowiązków zawodowych oraz zagrożeń, z jakimi wiąże się wykonywania pracy.

Częstotliwość powtarzania szkoleń BHP

W przypadku pracodawców okres, co jaki muszą oni odnawiać swoje szkolenie BHP, wynosi zawsze 5 lat.

Natomiast w przypadku pracowników okresy te są zróżnicowane i zależą od specyfiki i charakteru zajmowanego stanowiska.

  • Co 1 rok swoje szkolenia BHP odnawiać muszą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, które generują szczególne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
  • Co 3 lata przeprowadza się szkolenia BHP dla pracowników wykonujących zawody o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków przy pracy.
  • Co 5 lat szkolenia BHP odbywają pracownicy służby BHP, inżynierowie, konstruktorzy, technolodzy oraz pracownicy, którzy mają kontakt z czynnikami szkodliwymi.
  • Co 6 lat szkolenie BHP odnawiają pracownicy biurowi i administracyjni.

Kto prowadzi szkolenie BHP?

Szkolenia BHP zwykle przeprowadzają przedstawiciele zewnętrznych podmiotów, których usługi to kompleksowa obsługa BHP firmy, jako że zatrudnienie behapowca na etacie dla większości firm jest zbyt kosztowne. Na szczęście dla pracowników firmy przeprowadzające szkolenia BHP urozmaicają swoje kursy o nowoczesne metody edukacyjne, dzięki którym przestają być one żmudnym obowiązkiem, a stają się ciekawe i efektywne.